Jakie fundamenty do domu energoszczędnego?

Fundament powinien być dostosowany do warunków gruntowych, występujących na naszej działce. Jego zadaniem jest ochrona przed ucieczką ciepła oraz przez wilgocią, a przede wszystkim powinien spełniać wymagania statyczne.

W budynkach energooszczędnych unika się wykonywania piwnic oraz umieszczania wewnątrz mieszkalnej bryły budynku pomieszczeń nieogrzewanych, np. garażu.

Fundament tradycyjny

Tradycyjnym rozwiązaniem posadowienia budynku są ławy żelbetowe oraz murowane ściany fundamentowe, podłogę zaś wykonuje się na dodatkowej warstwie betonu.
Jest to powszechnie znana metoda dla większości firm budowlanych. Tego typu fundamenty nie wymagają od wykonawców wyjątkowych kwalifikacji i można je wykonywać metodą „gospodarczą”. Tradycyjny fundament wymaga głębokiego wykopu – poniżej granicy przemarzania gruntów, która w Polsce wynosi poniżej 0,8 do 1,4 metra.
Fundamenty powinny być posadowione powyżej poziomu wód gruntowych, ewentualne grunty nienośne wymagają wymiany.
W tego typu fundamentach nie da się zachować ciągłości izolacji termicznej - stanowią one znaczny mostek termiczny. Można go ograniczyć poprzez zastosowanie specjalnych ściennych bloczków izolacyjnych lub bloczków betonu komórkowego o dużej gęstości – wymaga to weryfikacji przez konstruktora obciążeń.

Płyta fundamentowa

Istotą stosowania płyt fundamentowych jest to, że można przyziemie budynku zaizolować od zewnątrz bez przerywania ciągłości izolacji termicznej.   
Płyta fundamentowa może być stosowana na terenie, na którym panują gorsze warunki gruntowe (gorszej nośności i z wysokim poziomem wód gruntowych).
Płytę fundamentową izoluje się termicznie umieszczając termoizolację pod płytą. Z racji tego, że izolacja jest znacznie obciążona, powinno się stosować wyroby o odpowiedniej nośności. Najbardziej popularnym wyrobem, stosowanym do ocieplania płyty, jest polistyren ekstrudowany (XPS) lub szkło piankowe (spienione). Wybór rozwiązania może być uzależniony od warunków wodnych oraz preferencji inwestora.
Dzięki umieszczeniu izolacji od spodu unikamy występowania mostków termicznych, co ma miejsce w przypadku tradycyjnych fundamentów.