SZABLON KLAUZULI INFORMACYJNEJ PRZY ZBIERANIU DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-697, Al. Jerozolimskie 65/79.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe, które przekazują nam Państwo przy wypełnianiu formularzy kontaktowych, podczas rozmów telefonicznych lub za pomocą poczty elektronicznej, bądź mediów społecznościowych, traktowane są poufnie. Państwa dane wykorzystywane są w celu opracowania danego zgłoszenia/zapytania i w celu identyfikacji Państwa jako naszych Klientów. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi artykuł 6 ust. 1 f) RODO. Uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych wynika tutaj z celu, jakim jest udzielanie odpowiedzi na Państwa zgłoszenia/zapytania, a tym samym utrzymywanie i zwiększanie zadowolenia naszych Klientów.
 4. Przekazywanie danych podmiotom trzecim spoza KAPE S.A. jest zasadniczo wykluczone. W wyjątkowych przypadkach zlecamy przetwarzanie danych wybranym firmom podwykonawczym,  dostawcom usług zaopatrujących KAPE S.A. w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające sprawne działanie organizacji, kontrolerom lub audytorom.
 5. Konieczne może być również przekazywanie elementów Państwa zgłoszenia/zapytania naszym kontrahentom w celu jego opracowania. W takich przypadkach Państwa zapytania są uprzednio anonimizowane, by wykluczyć możliwość powiązania ich z Państwa osobą. Jeżeli w pojedynczych przypadkach konieczne będzie przekazanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, poinformujemy o tym Państwa z wyprzedzeniem i poprosimy o wyrażenie stosownej zgody.
 6. Wszystkie dane osobowe, które przekazują nam Państwo w ramach zapytań, są przez nas przechowywane do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 12. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.