Ochrona przed przegrzewaniem

Ocieplenie klimatu oraz specyfika budynków energooszczędnych powinny skłaniać nas do stosowania rozwiązań ograniczających przegrzewanie wnętrz budynku poza sezonem grzewczym.

Jak chronić okna przed przegrzewaniem?

W budynkach energooszczędnych bardziej odczuwalne mogą być skutki braku ochrony okien przed przegrzewaniem. Sezon grzewczy w takich budynkach kończy się znacznie wcześniej niż w budynkach standardowych, z tego powodu już w okresie przejściowym może być odczuwalny dyskomfort z powodu podwyższonej temperatury. Okna znajdujące się od strony południowej można skutecznie chronić montując nad nimi daszki. Zadaszenie należy projektować na niezależnej oddylatowanej konstrukcji lub stosować konstrukcyjne łączniki termoizolacyjne. Przykład zastosowania daszka przedstawia Rysunek 1.


 
Rysunek 1. Analiza słoneczna zadaszenia nad oknami na elewacji południowej w godzinach od 9:00-15:00, a) lato – 20 czerwca, b) zima - 20 stycznia. Lokalizacja Warszawa. Zaprojektowano daszek o wysięgu 130 cm oraz umieszczony 47cm nad oknami. Analiza nie obejmuje zacieniania przez słupy. Daszek nad oknem uniemożliwia penetrację promieni do wnętrza budynku latem. W sezonie grzewczym, kiedy promienie słoneczne padają pod mniejszym kątem, daszek umożliwia ich przenikanie do wnętrza budynku. Źródło: Rozprawa doktorska dr inż. arch. Michał Pierzchalski.

W przypadku okien, znajdujących się na elewacji wschodniej i zachodniej, daszek nie spełni swojej roli. Takie okna należy wyposażyć w zewnętrzne żaluzje lub rolety. Wewnętrzne elementy zacieniające nie spełniają swojej roli ochronnej w wystarczającym stopniu.
Okna od wschodu i zachodu można również wyposażyć w szklenie z powłokami niskoemisyjnymi, które z jednej strony poprawiają parametry termiczne okien (niższy współczynnik Ug), z drugiej - obniżają współczynnik g, który ograniczy przenikanie energii promieniowania słonecznego.
Należy pamiętać, że łatwiej zaprojektować budynek, który nie będzie tracił dużo ciepła zimą niż budynek, który nie będzie się przegrzewał latem. Jednak jest możliwe, żeby w sposób pasywny (bez aktywnych instalacji chłodzenia) zabezpieczyć budynek do takiego stopnia, aby komfortowo przebywać w nim nawet w największe upały.